SORU


Personel EMİNEVİM’ den ev almak için sisteme giriş yapmış. Bunun için malbildiriminde bulunması gerekiyor mu? Cevap evet ise nasıl bulunacak…. Yardımlarınız için teşekkürler…

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Bilindiği üzere Mal bildiriminin konusu; 3628 sayılı Kanunun 5 inci, ilgili Yönetmeliğin ise 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; mal bildiriminde bulunmak zorunda olan görevliler;

Kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallardan;

 • Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) değerine bakılmaksızın beyan ederler.
 • Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki,
 • Aylık ödenmeyenler ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (01/01/2015 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutar 3.423,26-TL) beş katından fazla değer ve tutarındaki;
 • Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
 • Hisse senedi ve tahvilleri,
 • Altın ve mücevheratı,
 • Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,
 • Hakları,
 • Alacakları,
 • Borçları,
 • Gelirleri,

bildirmek zorundadırlar. Bildirimlerde, malların bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

Bu esaslar doğrultusunda malbildirimi hususunda bir yargıya varabilmek için EMİNEVİM sisteminin detaylarının ve hukuki dayanağının bilinmesi gerekmektedir. Şayet bahse konu sistem kooperatif yapısı içerisinde oluşturulmuş ise, üye olunması halinde malbildiriminde bulunulacağı tabiidir. Kooperatif olmaması halinde buraya yatırılan tutarın net aylık tutarının beş katı olması ve bu tutarın daha önce bildirilmemiş olması halinde yine bildirimde bulunma zorunluluğu aşikardır.

1 YORUM

 1. Uzun vadeli ve faizsiz konut finansman sistemi olan elbirliği sistemi ile konut edinmede farklı edinim seçenekleri sunulduğunu hatırlıyorum. Eminevim’den sonra bu sistemi kullanan başka şirketlerde ( BirEvim, FuzulEv gibi) oldu. Sisteme dahil olduğumda sözleşme ve senet imzalayıp borç yükümlülüğü altına girdiğim için mal bildiriminde bulunmuştum. Mal bildirimi borçlar bölümüne toplam borcumu yazıp düzenlenen sözleşmeyi de bildirime eklemiştim.