SORU


Doğrudan teminle yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırmasının yanında yaklaşık maliyet hesaplanması da gerekli midir?

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 16.12.2014 tarih ve 14180 sayılı görüş yazısı:

… Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda ödeme belgesine, Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde belirtilen belgelerin bağlanması yeterli olup yaklaşık maliyet hesap cetvelinin bağlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kamu İhale Kurumunun 10.07.2014 tarih ve 580-12281 sayılı görüş yazısı:

… Doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle Kanundaki değişik uzul ve kurallardan bağışık tutulduğu, bu nedenle idarelerin doğrudan temin yönteminde daha esnek hareket edebilecekleri, bu anlamda yaklaşık maliyet tespiti yaparak alım yapmanın da ihale usulleri kapsamında zorunlu tutulduğu, bu nedenle de doğrudan temin yönteminde böyle bir zorunluluktan söz edilemeyeceği…

EDİTÖR YORUMU


Doğrudan teminle yapılan alımlarda yaklaşık maliyet hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Böyle bir maliyet belirlenmişse de yaklaşık maliyet hesap cetvelinin harcama belgelerine eklenmesine gerek yoktur.