SORU


Sayın editör, klavye kullanacak parmaklarım alçıda olduğundan dolayı ben söylüyorum abim yazıyor. Öncelikle kendimi tanıtayım. Taşımalı eğitim kapsamında minübüsümle taşıma hizmeti vermekteyim. Keşke vermeseydim ancak yaptık bir hata. Geçen gün köyden bir çocuğu almayı unuttuğumdan dolayı, aile büyükleri önümü kesti ve minübüsümün kırılmadık camını bırakmadılar. Sadece minübüs olsa keşke. Üzerine bir de beni eşşek sudan gelesiye kadar dövdüler. Bir daha bu köye gelmememi, gelirsem başıma aynı şeylerin geleceğini tembih etmeyi de unutmadılar. Eğitimin kutsallığına inandığımdan dolayı ertesi gün biraderi emanet bir minübüsle köye gönderdim. Bu kez de emanet minübüsü pert ettiler. Allahı var kardeşime dokunmadılar. Ama bana selamlarını da iletmeyi ihmal etmemişler. Özetle, artık bu köy benim kapsama alanım dışında kalıyor. Ben artık bu köyden öğrenci almak istemiyorum. İdareye durumu anlattım. Ancak, dediler ki üstüne bir de biz seni döveriz, temiantına el koyarız, yasaklarız yüzün kızarır. Sayın editör, bu dayağın yok mudur bir hal çaresi?

Not: Soru şifahi olarak sorulmuş olup, fıkra gibi bulduğum bu olay mizahi bir üslupla tarafımca kaleme alınmıştır. Sorunun ana fikrine dokunulmamıştır.

EDİTÖR YORUMU


Sayın üyemiz öncelikle geçmiş olsun diyor, en yakın zamanda sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Köy halkı ile aranızdaki münasebetlerin değerlendirilmesini geçip sözleşmenin zararsız bir şekilde feshedilebilmesinin mümkün olup olmadığı üzerinde durmak istiyoruz. Bunun için iki yolun denenebilmesi mümkündür. Birinci yol sözleşmenin bir başkasına devredilebilmesidir.  

Sözleşmenin devri ve koşulları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede;

“Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur…” 

hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer yol ise, dayağın ve dolayısıyla can ve mal güvenliğinin olmaması gerekçe gösterilerek  mücbir sebep dolayısıyla sözleşmenin feshinin idareden talep edilmesidir. 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde;

“Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

e. Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller…” 

hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümden de görüldüğü üzere söz konusu yol biraz daha meşakkatli olup, mevcut durumun Kamu İhale Kurumunca mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Şahsınızın öncelikle delillerinizle birlikte idareye başvurması, idarenin de Kamu İhale Kurumuna müracaat etmesi ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir. Takip edilmesi gereken yönteme ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3 üncü maddesinde açıklamalar bulunmaktadır.

Hatırlatmakta yarar vardır. Kamu İhale Kurumunca bir olayı mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için, öngörülemezlik ve önlenemezlik koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmeketdir.

Son sözü temennilerimizle bitirelim. Umarım bundan sonraki hayatınızda mücbir sebep sayılacak kadar dayak yemessiniz.