Belgedeki imza eksikliği tamamlatılamaz (KİK Kararı)


Blgedeki imza eksikliğinin bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında, ihale komisyonunca belgedeki imza eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmeyip tamamlatılmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. 2018/UH.II-1769 sayılı KİK Kararı