01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Aylık Katsayılar ve aylıklarla ilgili diğer verileri (Aile Yardımı, Toplu Sözleşme İkramiyesi, Emeklilik Tazminatı, Ölüm Yardımı, Doğum Yardımı, Vergi Dilimi Tutarları) indirmek için tıklayınız.

Devlet Memurları aylık ücret karşılığı çalışan kişilerdir. Ancak bir çoğumuz gerçekte ne kadar aylık almamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu nedenle de bize verilen aylık ücreti sorgulamadan kabul etmek zorunda kalıyoruz.

Gerçekte hak ettiğiniz aylığı alıp almadığınızı kontrol etmek veya aldığınız aylıkların yasal dayanaklarını ayrıntılı olarak öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Devlet Memurlarının Aylıklarını oluşturan Unsurlarının Yasal Dayanaklarını Gösterir Tabloyu indirmek için tıklayınız.

MAAŞ VE DİĞER ÖDEMELERİ İLGİLENDİREN TÜM BİLGİ VE VERİLER (01.01.2019)
Mali Hak Kime Dayanak Hesaplama
Aylık 657 S.K. tabi tüm memurlara 657 S.K. Md. 155 ve BÜMKO’nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi Gösterge X Katsayı = Aylık
Ek Gösterge 657 S.K. tabi tüm memurlara; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak Ek gösterge verilir. 657 S.K. Md. 43/B ve BÜMKO’nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi Ek Gösterge X Katsayı = Aylık
Taban Aylığı 657 S.K. tabi tüm memurlara 375 s. KHK Md. 1/A ve  ve BÜMKO’nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi 1000 X Taban Aylık Katsayısı = Taban Aylığı
Kıdem Aylığı 657 S.K. tabi tüm memurlara 375 s. KHK Md. 1/A ve  ve BÜMKO’nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi (Hizmet Yılı X 20) X Katsayı = Kıdem Aylığı
Zamlar (Yan Ödeme) B.K.K. Eki I Sayılı Cetvelde gösterilenler 657 S.K. Md. 152, 2006/10344 s. B.K.K. ve BÜMKO’nun 08.01.2019 tarihli Genelgesi Yan Öd. Puanı X Yan Öd. Katsayısı = Yan Ödeme
Özel Hizmet Taz. B.K.K. Eki II Sayılı Cetvelde gösterilenler 657 S.K. Md. 152 ve 2006/10344 s. B.K.K. En Yük. Dev. Mem. Aylığı X Özel Hiz. Taz. Oranı = Öz. Hiz. Taz.
Makam Tazminatı 657 S.K. Eki IV Sayılı Cetvelde gösterilenler 657 S.K. Ek-Md. 26 ve 375 s. KHK Ek-Md. 10 Gösterge Rakamı X Katsayı = Makam Tazminatı
(IV Sayılı Cetvelde gösterilen)
Görev Tazminatı Makam Tazminatı alan ancak Temsil Tazminatı almayan personele 375 s. KHK Md. 1/C ve 2008/13694 s. B.K.K. Gösterge Rakamı X Katsayı = Görev Tazminatı
(BKK Md.1’de gösterilen)
Temsil Tazminatı B.K.K. Eki Cetvelde gösterilenler 4505 S.K., 375 s. KHK Ek-Md. 10 ve 2000/457 sayılı B.K.K. Gösterge Rakamı X Katsayı = Temsil Tazminatı
(BKK Eki Cetvelde gösterilen)
Yabancı Dil Taz. KPDS Sınavında A, B ve C Düzeyinde başarılı olan Kamu personeline 375 s. KHK Md. 2, YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HK. YÖNETMELİK ve 1997 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesi Gösterge Rakamı X Katsayı = Yabancı Dil Tazminatı
(Genelgede belirtilen rakam)
Ek Ödeme Eşit işe eşit ücret (Ücret dengesi için) 375 s. KHK Ek-Md. 9 En Yük. Dev. Mem. Aylığı X Ek Ödeme Oranı = Öz. Hiz. Taz.
Ek Ders Ücreti 657 S.K. 89 ncu maddesine göre ders vermekle görevlendirilenler 657 S.K. Md.176 ve Md.89 Gösterge Rakamı X Katsayı
*** Gösterge Rakamı: 140 veya 150 yada bunların %25 fazlası
Ek Ders Ücreti Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun, 3843 sayılı Kanun hükümleri İlgili Mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Konferans Ücreti Konferans veren kişilere Bütçe Kanunu Eki “K” Cetveli (2019 yılı için “29,20TL.’yi” geçemez.) Bakan onayıyla Kurumca belirlenecek tutar.
Toplu Sözleşme İkramiyesi Sendika üyesi Memura 375 s. KHK Ek-Md. 4 ve KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI
KAPSAYAN 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME’nin 26. maddesi.
750 X KATSAYI = TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
(Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenir.)
Tedavi Yardımı 657 S.K. tabi tüm memurlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 3. Kısım (md.60-78) İlgili Mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Aile Yardımı Memurun çalışmayan Eşe (2.134) ve Çocuklarına(250) 657 S.K. (Md.202-206), 2011/2022 sayılı BKK Md.3 ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve 2016-2017 Yılı 3. Dönem Toplu Sözleşme Md.11 Toplam Gösterge Rakamı X Katsayı = Aile Yardımı
Doğum Yardımı Miadında doğum yapan tüm Türk Vatandaşlarına yapılan bir yardımdır 633 sayılı KHK. Ek Madde.4 ve Doğum Yardımı Yönetmeliği – 1.Çocuk: 300,00 TL.
– 2. Çocuk: 400,00 TL.
– 3. Çocuk ve sonraki çocuklar: 600,00 TL.
Ölüm Yardımı Memur, Memurun çalışmayan Eşi ve Çocukları için 657 S.K. Md. 208 ve Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Gidserleri Yönetmeliği Memur ölürse; En Yük. Dev.Mem.Ay. X 2
Memurun çalışmayan Eşi veya Çocuk ölürse;En Yük. Dev.Mem.Ay.
Giyecek Yardımı Yönetmelik Eki I ve II Sayılı Cetvelde gösterilenler 657 S.K. Md. 211 ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni veya bazı durumlarda nakdi olarak verilir.
Emeklilik Tazminatı Emekli olan tüm personele verilir. 375 s. KHK Md. 1/D ve 2018-2019 Yılı 4. Dönem Toplu Sözleşme Md.10 13.558 X Katsayı = Emeklilik Tazminatı
Asgari Geçim İndirimi Memura %50, çalışmayan eş için %10, ilk 2 çocuk için %7,5, 3. çocuk için %10, diğer çocuklar için %5 indirim uygulanır. 193 sayılı G.V.K. Md.32 ve 103, Asgari Ücret Yönetmeliği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı. Ayrıca BÜMKO Genelgesi. (Brüt Asgari Ücret X 12) X Asg.Geç.İnd. Oranı X %15 (G.V. Oranı) = AA    son olarak  AA/12 = Aylık Düşülecek Asg. Geç. İndirimi       (Gelir Ver. Kan. Md. 94/1- Vergi tevkifatı)
Engellilik İndirimi – 1. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %80 kaybetmiş,
– 2. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %60 kaybetmiş,
– 3. Derece Engelli: Çalışma Gücünün Asgari %40 kaybetmiş
193 sayılı G.V.K. Md. 31 ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:305) 2019 Yılı için;
– 1. Derece Sakat: 1.200,00 TL.
– 2. Derece Sakat: 650,00 TL.
– 3 Derece Sakat: 290,00 TL.
Şahıs Sigorta Primi İndirimi Şahıs Sigorta Primi  ödeyen personel 193 sayılı G.V.K. Md. 63/3 Şahıs Sigortası için ödenen katkı payı, elde edilen ücretin %15’ini geçemez.
*** Yıllık olarak, asgari ücretin yıllık tutarını geçemez.
Sendika Aidatı İndirimi Sendika üyesi Memur 193 sayılı G.V.K. Md. 63/4 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde 4’nden az, 1/30’dan fazla olamaz. Oran sendika tüzüğünde belirtilir.
5434’e göre Emekli Keseneği (Kurum) 5434’e göre çalışanlar 5434 S.K. Ek.Md. 70 ve 2015/8057 sayılı BKK (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %20
5434’e göre Emekli Keseneği (Kişi) 5434’e göre çalışanlar 5434 S.K. Ek.Md. 70 ve 2015/8057 sayılı BKK (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %16
5434’e göre girenler için Genel Sağlık Sigortası Primi(Kurum) 5434’e göre çalışanlar 5510 S.K. Geç.Md.4 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.)+(En.Yük.Dev.Mem. Ay %55) %12
5510’a göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortası Primi (Kurum) 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar 5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %11
5510’a göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortası Primi (Kişi) 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar 5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %9
5510’a göre Genel Sağlık Sigortası Primi (Kurum) 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar 5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %7,5
5510’a göre Genel Sağlık Sigortası Primi (Kişi) 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa göreve başlayanlar 5510 S.K. Md.80-81 (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Tazminatlar) X %5
Gelir Vergisi 657 S.K. tabi tüm memurlardan alınır. 193 S.K. Md.31, 32, 63, 103, 104 [(Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Yan Ödeme) – (Emekli Keseneği) – (Sakatlık İndirimi + Şahıs Sigorta Primi İndirimi  + Sendika Aidatı)] X Gelir Vergisi Oranı = Hesaplanan Gelir Ver. – Asgari Geçim İndirimi = Ödenecek Gelir Vergisi
Damga Vergisi 657 S.K. tabi tüm memurlardan alınır. 488 S.K. I Sayılı Tablo ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:63) (Aylık+Taban Ay.+Kıdem Ay.+Yan Ödeme+Tüm.Tazminatlar+ Toplu Sözleşme İkramiyesi)  X Binde 7,59