SORU


Merhabalar. Bir soru sormak istiyorum. Sözleşmede alt taşeron çalıştıramaz ibaresi bulunuyor, ancak yüklenici işin bir bölümünü başka bir firmaya taşere etmiş ve aralarında sözleşme de yapmışlar. Yüklenici iş bittiği halde teslim almıyor ve ödemesini yapmıyor, aralarındaki sözleşmeyi tek taraflı fesih ediyor. Bu durumda taşeron hakkını nasıl arayabilir, ne davası açması gerekir, yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

EDİTÖR YORUMU


Sözleşmede taşeron çalıştıramaz şeklinde hüküm bulunmasına rağmen, bu hükme uyulmaması yüklenici tarafından sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği anlamını taşır. Bu durum ise; cezai şart, teminatın gelir kaydı, sözleşmenin feshi gibi sözleşmede belirtilen ceza hükümlerinin uygulanması gerektirmektedir. İdarenin asıl muhatabı yüklenici olup, hukuken geçerli bir alt işverenlik ilişkisi kurulmadığı için, yüklenici ile taşeron arasındaki hukuki ilişki idareyi bağlamaz.

Dolayısıyla, yüklenici ile taşeron arasındaki anlaşmanın  iş sahibi idare nezdinde çözümlenebilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, taşeron firmanın Ticaret Mahkemesinde “Nispi Ticari Dava” açmak suretiyle hakkını araması gerekmektedir.