SORU 


Bir kamu kurumunda 2828 kanunla atandım. Kadrolu hizmetli olarak görev yapmaktayım. Türk dili mezunuyum ve öğretmenlik formasyonum da var. … Kanunun yasalaşması halinde sınavsız olarak öğretmenliğe başvurabilir miyim? Öğretmenlikler artık sözleşmeli deniyor, bu durumda benim istifa edip 6 ay beklemem gerekli mi? 2828 kanun: Yurtlarda kalan çocuklar genel olarak memur ve hizmetli unvanlarına atanıyordu. Kanun tasarısındaki düzenlemeye göre, mezuniyeti ile bir unvan almış olanlar direkt hak ettikleri unvana atanabilecek. Örneğin, yurtta kalan çocuk mühendislik mezunu ise mühendis unvanına ataması yapılacak. MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ”GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten Önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.” bu eklenen madde yürürlüğe girerse öğretmenliğe direk geçiş yapabilir miyim? Saygılarımla…

EDİTÖR YORUMU 


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 08.02.2018 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundadır. Tasarının 25. Maddesinin aynı şekilde kanunlaştığı varsayımı (Kanunlaşma aşamasında değişiklik olabileceği gibi, tasarıdan çıkarılabilir veya tasarı tümden geri çekilebilir) ile 2828 sayılı kanun hükümlerine göre ataması yapılanların öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri (elde ettikleri) kadrolara, kurumların kadroları ve ihtiyaçları doğrultusunda atanabilecekleri değerlendirilmektedir. Tasarının aynı şekilde kanunlaştığını varsayarsak, 2828 sayılı kanun uyarınca istihdam edilenlerden eğitim durumu itibariyle öğretmen olarak atanabilecek olanların kurumların kadro ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak hizmetli kadrosundan öğretmen kadrosuna geçiş yapabilecekleri değerlendirilmektedir. Tasarının genel gerekçesinde de öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilenlerin mağduriyetinin giderilmesi ve durumlarına uygun kadrolara atanmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.