31 Aralık 2018 tarih 30642 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ekinde yer alan H cetveline göre 2019 yılında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek güncelik ve tazminatlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre memur ve hizmetlilerden aylık kadro derecesi; 1-4 olanlar 39,85 TL, 5-15 olanlar 38,75 TL gündelik alacaklardır.