6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında ödenen Yer Değiştirme Masrafının değişken unsurunun hangi hallerde tam/yarım olarak ödeneceğine ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 14/12/2018 tarihli bir görüş yazısı yayımlamıştır. Bu son görüşe göre aşağıda belirtilen durumlarda yer değiştirme masrafının değişken unsuru harcıraha müstehak her bir eşe TAM olarak ödenecektir.

1- Eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi,

2- Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları,

3- Eşlerin, aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

4- Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları,