Aydın ERNEZ

Belediyeye Aktarılacak Pay Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir Mi?

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında satılan Hazine arazilerinin satış bedellerinden pay verilmesini...