Ana Sayfa Editörler Editör: Kemal KUL

Kemal KUL

9 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Sağlık Memurluğu, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu görevlerinde de bulunmuş olan Editörümüz; kamu yönetimi, felsefe, adalet, iş sağlığı ve güvenliği bölümlerini bitirmiştir. İhale mevzuatı, harcırah mevzuatı, kamu zararları, 5018 sayılı kamu mali yönetimi, iç kontrol ve ön mali kontrol, stratejik planlama, personelin mali ve sosyal hakları vb. konularda çok sayıda eğitim vermiş bulunan Editörümüzün; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisansı bulunmakta olup halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında (tezli) yüksek Lisans öğrencisi olarak kamu ihale hukuku alanında tez çalışmalarına devam etmektedir. Mesleğe 2009 yılında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak girmiş ve 2014 yılında yeterliliğini vererek Mali Hizmetler Uzmanlığına atanmıştır. Halen Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapmaktadır.